Møbelsamling

Det specielle og vægtigste udstillingsemne på Museumsberg Flensburg er møbelsamlingen, som den flensborgske møbelfabrikant og museumsdirektør Heinrich Sauermann (1842-1904) byggede op. Med over 900 udstillingsgenstande hører denne til den mest omfattende af sin art i Tyskland. Ud fra et kunshåndværksmæssigt perspektiv havde Sauermann med sikker kvalitetssans i løbet af anden halvdel af 1800-tallet opbygget en samling af historiske slesvigske møbler og udskårne møbeldele, helt tilbage fra middelalderen op til det 19. århundrede. Dette gjorde han først og fremmest ud fra en pædagogisk målsætning: Møblerne skulle være stildannende for hans svende og lærlinge, idet håndværket i forbindelse med industrialiseringen var i tilbagegang

Sauermann private samling overgik i 1876 som grundstammen til et kunsthåndværkmuseum i byens eje. I 1903 kunne man så flytte ind i den nye museumsbygning – siden 1997 navngivet Heinrich-Sauermann-Haus.  Møbelsamlingen danner en kronologisk ordnet kunst- og kulturhistorisk rundgang for møbelindretning, fra gotikken til klassicismen. Den flotte optakt sammensættes af meget sjældne middelalderlige vægfaste skabe med kostbare træskærerarbejder og med de kun i Nordtyskland kendte „Schenkschieven“ med nedklappelige skænkplader.

Repræsenteret er også nederlandske møbler, der henviser til de intensive handelsforbindelser mellem Slesvig-Holsten og Holland. Fornemt pyntede dragkister og storborgerlige „Schapps“/skabe er bevis på de tidligere ejeres velstand og trang til selvhævdelse.

Møbelsamlingen er suppleret med mange objekter fra kunst- og kulturhistorien. Museet råder over store samlinger af europæisk porcelænsmanufaktur og slesvig-holstenske og nederlandske fajancer, desuden en rig samling af glas, sølvtøj og andre materialer. I Hans-Christiansen-Haus fortsætter rundgangen, her begyndende med klassicismen helt op til nutiden. På enestående vis er de kostbare møbelstykker blevet integreret i malerigalleriet